> > Shoppers Stop

शोपेर्स स्टॉप

डिपार्टमेंट स्टोर
 02226256270, 02226256273-74
 09223020025
द्य्नमीक्ष मॉल, सन्त ध्यानेश्वर मर्ग, जेवीपीडी स्किम, वाइल पार्ले वेस्ट, मुंबई - 400049, Maharashtra
इन द्य्नमीक्ष मॉल
मैप देखें

सेवाएँ

cash, credit card
Inner Wear: येस
Type Of Jewellery: गोल्ड, प्लैटिनम
Repairs: नो
Designer/Label: डेसिग्नेर
Uniforms: नो
Clocks: नो
Repairs & Services: नो
Repairs: नो
Products: सन ग्लासेज
Stones: अदर
Eye Testing: नो
Home Delivery: नो
Woolen Clothes: नो
Boutique: नो
Brands: एक्रोपोलिस, ऍलेन सोल्ली, असटिन रीड, ब्लैकबेरीस, डोकेर्स, आई जीन्स वेर, इन्डियन टेरेन, जॉकी, कशीश, ली, लाइफ, लूइस फिलिप, मैरियो ज़ेग्नोती, पार्क ऍवेन्यू, पिप, शेप्स, स्पीकर, स्टॉप, टैंट्रा, टमी हील्फीगेर, यूसीबी, वैन ह्यूसेन, वेट्टोरीओ फ्रतीनी, विल्स लाइफस्टाइल, रैंग्लेर, जोडियक
Accessories: क्रैवैट्स, हैंकर्चीफ्स, लेदर बेल्ट्स, नेक टाइज, सर्व्स, सक्स, वॉलेट्स
Credit Cards Accepted: मास्टरकार्ड, विजा, विजा इलेक्ट्रॉन
Type: कैजुअल, डैन्सवियर, डेसिग्नेर लेबल, फोर्मल, स्पोर्टस्वेर, वेस्टर्न
Brands: रे-बेन, फास्टट्राक, लाइफ, पोलैरोइड, पुश एंड शव
Gender: बॉय्ज, गर्ल्स, किड्स, मेन्ज, वुमेन्स
Type: कैजुअल शूज, फोर्मल शूज, आउट्डोर/ऍड्वेंचर, स्पोर्ट्स शूज
Brands: बता, लिबर्टी, निक, प्रुवगे, पमा, रेड टैप, रीबोक, वूडलेन्ड
Brands: कैश, सिटिजन, एस्पीरीत, फास्टट्राक, फॉसील, गीओर्दनो, केननेथ कोल, पेरी कार्डिन, पोलिस, टिमेक्स, टाइटेन, टमी हील्फीगेर, क्ष्य्ल्य्स, निना रिकी, जीसी

Other Branches of Shoppers Stop

Near Citi Bank
Andheri West, Mumbai
Near Movie Time Theatre
Bandra West, Mumbai
Near Mc Donalds
Chembur West, Mumbai
In Inorbit Mall
Malad West, Mumbai
In Inorbit Mall
Malad West, Mumbai
Near PVR Cinema
Mulund West, Mumbai
In Nirmal Life Style Mall
Mulund West, Mumbai
Near Railway Station
Vashi, Mumbai

समीक्षा लिखें

You might also like

आस-पास के इलाके की गाइड

Vasai Road Santacruz West Mandavi Mulund West