5.0
Address of the listing ಮಲ್ಲೆಸ್ವರಮ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
5.0
Address of the listing ಉಲ್ಸೂರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಪಿಪೆಲಿನ್ ಫಿಟಿಂಗ್,ಟ್ಯಾಪ್ ಫಿಟಿಂಗ್

ಹೋಮ್ ಕೆಯರ್

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
5.0
Address of the listing ನಗವರಾ ರೀಂಗ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್

ಶೃಸ್ತಿ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್
Address of the listing ಆರ್.ಟಿ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Interior Design Ides for Tiling
4.5
Address of the listing ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಬಾಥ್‌ರೂಮ್ ಫಿಟಿಂಗ್,ಸಿಂಕ್ಸ್
3.0
Address of the listing ಎಸ್.ಜೆ.ಪಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ
4.0
Address of the listing ದೊಮ್ಮಲೂರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್,ಕೂಲಿಂಗ್ ಟಾವರ್

ಆರ್.ಆರ್. ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್

ರವಿ

ಪ್ಲಂಬರ್
3.5
Address of the listing ರಾಮಮೂರ್ಥಿ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಜೆನರಲ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ರಿಪೆಯರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೆಷನ್ ಫಾರ್

ಎ.-1 ಸೋನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
Address of the listing ಕುಮ್ಬರಪೆಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಸಬ್‌ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಪುಮ್ಪ್ಸೆತ್, ಯೆಸ್

ಫೀಕ್ಷುಪ್

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
3.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Electrical Contractor,Plumbing Contractor
3.5
Address of the listing ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಜೆನರಲ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ರಿಪೆಯರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೆಷನ್ ಫಾರ್
Address of the listing ಗಂಗಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಸ್ಲೋಟೆಡ್ ಅಂಜಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್
5.0
Address of the listing ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Civil Contractor,Electrical Contractor
5.0
Address of the listing ಜೆ.ಸಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
4.0
Address of the listing ವಿಜಯ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
4.0
Address of the listing ಕೋರಮಂಗಲಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
4.0
Address of the listing ಶೇಷಾಧ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟ್ಯಾರಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್
Address of the listing ಕೋದೀಗೆ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಆಲ್ ಪ್ಲಮ್ಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್
Address of the listing ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್,ಸ್ಯಾನಿಟ್ಯಾರಿ ಪಿಪ್ ಫಿಟಿಂಗ್

You might also like