2.0
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ವಾಲೆಟ್, ಡಿ.ಜೆ., ಫ್ರೀ
Address of the listing ಡಸನಾಪುರಾ ಹೋಬಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant

ನಿರ್ವಾಣ ಹೋಲಿಡೆಸ್

ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಛೇರಿಗಳು
5.0
Address of the listing ಹೆಸರಘಟ್ಟಾ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Kerala Tour Packages,Tour Operator for Kerala

ದ್ ಪಾರ್ಕ್

ಹೋಟೆಲ್
5.0
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 45 ಕೆಮಿಸ್, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್
4.5
Address of the listing ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 32 ಕೆ.ಎಮ್.s, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್

ದ್ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್

ಹೋಟೆಲ್
3.5
Address of the listing ಕುಮಾರಾ ಕೃಪಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant

ದ್ ಓಬೆರೋಯಿ

ಹೋಟೆಲ್
4.5
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant

ವೀವಂತಾ ಬೈ ತಾಜ್

ಹೋಟೆಲ್
2.5
Address of the listing ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant
3.0
Address of the listing ಗೋಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 32 ಕೆಮಿಸ್, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್
4.0
Address of the listing ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್
5.0
Address of the listing ರೆಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant

ಪೈ ವೈಸರಾಯ್

ಹೋಟೆಲ್
1.0
Address of the listing ಜೆ.ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 30 ಕೆಮಿಸ್, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್
4.5
Address of the listing ಹೋಸಕೋಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Resort With Cable TV,Resort With Restaurant

ಲಿ ಮೆರೀದೀಯೇನ್

ಹೋಟೆಲ್
5.0
Address of the listing ಸಂಕೆ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 12 ಕೆಮಿಸ್, 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್
Address of the listing ರಮಗೋನ್ದನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್,ಬಿಜನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್
1.0
Address of the listing ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing Hotel With Cable TV,Hotels With Restaurant
5.0
Address of the listing ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ವಾಲೆಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್,ಡಿ.ಜೆ., ಫೀ

ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ಯಾಡ್

ರೆಸಾರ್ಟ್
1.0
Address of the listing ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್

ಗುಹಂತರಾ

ರೆಸಾರ್ಟ್
2.0
Address of the listing ಕಗ್ಗಲೀಪುರಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್
4.0
Address of the listing ರಜನಕುಂತೆ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing 24 ಆವರ್ಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್,ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್

You might also like

ಟಾಪ್ ಹುಡುಕಾಟಗಳು

1 star hotels 2 star hotels 3 star hotels 4 star hotels 5 star hotels Hotel with cable tv

ಇದು ಸಹ ನೋಡಿ

Bangalore ನಲ್ಲಿ PG Paying Guest Accommodation Bangalore ನಲ್ಲಿ Hostel Bangalore ನಲ್ಲಿ Resort