Address of the listing ದೂರವಾನಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್

ಕಲಮತಾ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ವೈಟಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಂನ್ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫೂಡ್

ಫೂಡ್ ಪಲಟೆ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಸಿ.ವಿ ರಮನ್ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್

ಚುಂಗ್ ವಹ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ವೈಟಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಂನ್ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಥೆ, ನನ್-ವೆಜ್
Address of the listing ವೈಟಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಂನ್ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ಸ್ಪೈಸ್ ಕಾ ತಡಕಾ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ವೈಟಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಂನ್ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ವೈಟಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಂನ್ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮಿಕ್ಸ್‌ಕ್ಯಾನ್
Address of the listing ಕಮ್ಮನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ನನ್-ವೆಜ್

ಡೆಲಿಕ್ಯಾಕಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕಲ್ಯಾನ್‌ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ದೈ, ನನ್-ವೆಜ್
Address of the listing ದೂರವಾನಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್ , ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ಚೈನಿಜ್, ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ದ್ ರೆಡ್ ಇನ್ಡಿಯನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್, ನೋ, 1 ಚೈನಿಜ್, ದೈ

ಕಬಾಬ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Address of the listing ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಅಸಿಯನ್, ಚೈನಿಜ್
Address of the listing ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೆಯಾವುಟ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ನೋ, ವೈ-ಫಿ ಜೋನ್, ಯೆಸ್, ಚೈನಿಜ್, ಮಂಗಲೋರೆಯನ್

ಸ್ಪೈಸಿ ಗ್ರೀನ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ಹೋಟಲ್‌ ಇಮ್ಪಿರಿಯಲ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಬಿರ್‌ಯಾನಿ, ಚೈನಿಜ್
Address of the listing ಕಲ್ಯಾನ್‌ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಮಿಕ್ಸ್‌ಕ್ಯಾನ್

ಮೆಘನಾ ಫುಡ್ಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Address of the listing ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೈನಿಜ್, ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Address of the listing ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌
Services provided by the listing ಯೆಸ್, ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ನೋ, ಚೆಟ್ಟೀನದ್, ಚೈನಿಜ್

You might also like