ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಾಜಾ

ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ ದುರಸ್ತಿ
3.0
Address of the listing ಮೈಲಾಪೂರ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
3.0
Address of the listing ಕೋದಮ್ಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಫಿಲಿಪ್ಸ್

ಅರಸ್ ಎಪ್ಲಾಯೆನ್‌ಸೆಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಅಭಿರಾಮಾಪುರಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸನಿ, ನೋ
Address of the listing ಅಡಮಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಫಿಲಿಪ್ಸ್,ಓನೀದಾ,ವಿಡಿಯೋಕಾನ್,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
Address of the listing ರೋಯಾಪುರಮ್, NಐL
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ.,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್,ಸನಿ, ಎಲ್.ಜಿ.,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
5.0
Address of the listing ಕೋದಮ್ಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ.,ಓನೀದಾ,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಎಲ್.ಜಿ., ಓನೀದಾ

ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್

ಟಿವಿ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೆನ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸನಿ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಓನೀದಾ, ಎಲ್.ಜಿ.

ಎಮ್.ಜಿ. ಎಪ್ಲಾಯೆನ್‌ಸೆಸ್

ಎಸಿ ರಿಪೇರಿ & ಸೇವೆಗಳು
4.0
Address of the listing ವಡಪಲನಿ, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಗೋದರೆಜ್, ಹೆಯರ್, ಕಿನ್‌ಸ್ಟೆರ್, ವರ್‌ಪೂಲ್

ದೀನ್ ಹೋಮ್ ಎಪ್ಲಾಯೆನ್‌ಸೆಸ್

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಪ್ಯಾರ್ರಿಸ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ., ವರ್‌ಪೂಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಎಲ್.ಜಿ.,ವರ್‌ಪೂಲ್
1.0
Address of the listing ಕೋದಮ್ಬಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್,ಓನೀದಾ,ಎಲ್.ಜಿ.,ಸನಿ,ಫಿಲಿಪ್ಸ್,ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್.

ಶ್ರಿ ಸೈ ಸರ್ವಿಸ್

ಹೋಂ ಉಪಕರಣ ರಿಪೇರಿ
Address of the listing ಕಟ್ಟುಪಕ್ಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ವರ್‌ಪೂಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಐ.ಎಫ್.ಬಿ., ಎಲ್.ಜಿ.

ಅಕಾಯ್ ಸ್ಟೋರ್

ಟಿವಿ ದುರಸ್ತಿ
1.0
Address of the listing ಅನ್ನಾ ಸಲೈ, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing Plasma TV Repair,LCD TV Repair,DVD Player Repair
2.0
Address of the listing ವೆಲಚೆರಿ, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing AC Repairs & Services,Building Contractor

ಅರ್ತೆಚ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಎಸಿ ರಿಪೇರಿ & ಸೇವೆಗಳು
Address of the listing ವಿಲ್ಲೀವಕಕಮ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ವಿಡಿಯೋಕಾನ್,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್,ಎಲ್.ಜಿ.,ಓನೀದಾ,ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್.
1.0
Address of the listing ಅನ್ನಾ ಮೆನ್ ರೋಡ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ.,ಸೈಮಸಂಗ್,ಸನಿ,ವಿಡಿಯೋಕಾನ್,ಸೈನ್ಸುಯಿ,ಹೆಯರ್
Address of the listing ಚ್ರೋಮೆಪೆತ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸನಿ,ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್,ಓನೀದಾ
Address of the listing ಜಫ್ಫರಖಾನಪೆಟ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಸ್ಯಾನ್ಸುಯಿ, ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್, ಸನಿ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್

ಸಂಸ್ಥಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರಸ್ತಿ
Address of the listing ಅನ್ನಾ ನಗರ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಎಲ್.ಜಿ., ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಸನಿ, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್
Address of the listing ಅದ್ಯರ್, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಫಿಲಿಪ್ಸ್

ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರಸ್ತಿ
5.0
Address of the listing ಪಡಿ, ಚೆನ್ನಯಿ
Services provided by the listing ಸನಿ,ಫಿಲಿಪ್ಸ್,ಸ್ಯಾಮಸಂಗ್,ವಿಡಿಯೋಕಾನ್,ಪೆನಾಸೋನಿಕ್

You might also like