> > Amrapali Shopping Mall

ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ್

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್
 07965128484
 07965128484
ಅಮ್ಬಲಿ ಬೋಪಲ್ ಕ್ರಾಸ್‌ ರೋಡ್‌, 200 ಫೀಟ್‌ ಸರ್ದಾರ್‌ ಪಟೆಲ್‌ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌, ಅಮ್ಬಲಿ, ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್‌ - 380058, Gujarat
ನಿಯರ್‌ ನ್ಯೂ ಶಾರದಾ ಮನ್ದಿರ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Parking: ಕವರ್ಡ್
Restaurants: ಹಾವ್‌ಮೋರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
Entertainment: ಗೆಮ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Ellis Bridge Ashram Road Shahpur Paldi