> > Ashwini Electricals

ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದುರಸ್ತಿ
 08026728809
93/3, 26ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೆಂನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್. ಕಾಲನಿ, ಬನಶಂಕರಿ 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560050, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸ್ಕೂಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ನೋ
Authorized Repair Services Of: ಬಜಾಜ್, ಓನೀದಾ, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್
Authorized Repair Services Of: ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್., ಓನೀದಾ, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ಐ.ಎಫ್.ಬಿ., ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಹಿಟ್ಯಾಚಿ
Appliance: ಗೀಜರ್ - ವಾಟರ್ ಹೀಟೆರ್, ಆಯ್‌ರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್
Appliance: ಗೀಜರ್, ಹೀಟೆರ್, ಇಮೆರ್ಜ್ನ್ ಹೀಟೆರ್
Authorized Repair Services Of: ಬಜಾಜ್, ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್., ಓನೀದಾ, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ಐ.ಎಫ್.ಬಿ., ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಹಿಟ್ಯಾಚಿ
Authorized Repair Services Of: ಬಜಾಜ್, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Jaya Nagar Srinivasa Nagar Vijaya Nagar