> > Dr. B. V Srikanth

ಡಾಕ್ಟರ್. ಬಿ. ವಿ ಶ್ರೀಕಾನ್ತ್

ಪಶುವೈದ್ಯ
 08026690232, 08023400893
 09844057919
38/27, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎ ಕ್ರೋಸ್, 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, 3ಆರ್.ಡಿ. ಫೆಜ್‌, ಬನಶಂಕರಿ 3ಆರ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560085, Karnataka
ನಿಯರ್ ಕಮಕ್ಯಾ ಥಿಯೇಟರ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Affiliated Clinic: ಪ್ರಕೃಠಿ ವೆಟರನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್
Credit Cards Accepted: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ