ಗೀಲ್ಮಾ

ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು
 09019454545, 09743466007
241, ಬನಶಂಕರಿ 3ಆರ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560085, Karnataka
ನಿಯರ್ ದೆವೆಗೌಡಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಪಂಪ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Brands: ಗೀಲ್ಮಾ
Furnishing services: ಯೆಸ್
Used Furniture: ಯೆಸ್
Repairs: ಯೆಸ್
Sales: ಯೆಸ್
Furnishings: ಡ್ರಾಪ್‌ರೀಸ್, ಅಫೋಲ್ಸ್ಟೆರಿ
Make: ಸ್ಟೀಲ್, ವೂಡೆನ್
Products - Sets: ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಡಿನೈಂಗ್ ಸೆಟ್, ಕಿಚೆನ್ ಸೆಟ್
Type Of Furniture: ಹೋಮ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್, ಇಮ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಆಫಿಸ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್
Products - Storage: ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಚೆಸ್ಟ್, ಕ್ಲಾಥ್‌ ರಾಕ್ಸ್, ಕಬರ್ಡ್, ಡ್ರೆಸರ್, ನೈಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌, ಸೈಡ್‌ಬೋರ್ಡ್, ಟ್ರೆಸ್, ಟ್ರಾಲೀಸ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್
Products - Seating: ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್‌, ಬೆಂಚ್, ಚೆಯರ್, ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ ಚೆಯರ್ಸ್, ಕೂಕ್, ಫೂಟ್‌ಸ್ಟೂಲ್, ಸಿಟೀ, ಸೋಫಾ, ಸ್ಟೂಲ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Accessories: ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ವೂಡೆನ್ ವೆಸೆಸ್
Products - Surface: ಬಡ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೆಬಲ್, ಕಾಫೀ ಟೆಬಲ್, ಕಮ್ಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಬಲ್ಸ್, ಕಾನ್‌ಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಬಲ್ಸ್, ಕೋರ್ನರ್ ಟೆಬಲ್ಸ್, ಡೆಸ್ಕ್, ದೀವನ್, ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟೆಬಲ್, ಫಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಬಲ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೆಬಲ್, ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೆಶನ್ಸ್
Products - Other: ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಸ್/ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಚೆಯರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್, ಅಮ್ಬ್ರೆಲಾ
Type: ಹೋಮ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್, ಇಮ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ , ಆಫಿಸ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block