ಮನೀಶಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 08041469394
85/5, ಗಾಂಧಿ ಬಾಜಾರ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬಾಸವನಗುಡಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560002, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ. ಬಂಕ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Videocon: Refrigerator, Washing Machine
Products: Home Entertainment
Whirlpool: Refrigerator, Washing Machine
Consumer Durables: Yes
Services: Yes
Godrej: Refrigerator, Washing Machine
Brands: Airtel DTH, Big TV DTH, Dish TV, Videocon D2H
Panasonic: Flat Screen TV, Home Audio, Home Theater System, LCD TV, Plasma TV, Refrigerator, Washing Machine
Samsung: DVD Player, Home Theater System, LCD TV, LED TV, Plasma TV, Refrigerator, Washing Machine
Akai: Colour Television, Home Theatre Speakers, LCD TV, Plasma TV, Refrigerator, Speaker System
Philips: DVD Player, Home Theater System, LCD TV
LG: DVD Player, Flat Screen TV, Home Theater System, LCD TV, Music System, Plasma TV

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahalakshmi Layout Lalbagh Road Cross Jaya Nagar Shanthi Nagar