ಪ್ಲೆನೆಟ್ ಕಿಡ್ಸ್

ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಕೇರ್
 08041536695
308, ಫ್ಲೋರೆನ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್, 3ಆರ್.ಡಿ. ಬ್ಲಾಕ್, ಬಸಾವೆಶ್ವಾರಾ ನಗರ್‌ 3ಆರ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560079, Karnataka
ನಿಯರ್ ಮದರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Play School: ಯೆಸ್
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
Planet Kids: Children are exposed to and encouraged to explore layered environments to facilitate learning. At Planet Kids, teachers are qualified and select activities for children based on their observations on the child

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahalakshmi Layout Basaveshwara Nagar Magadi Main Road Yelahanka