> > Blue Fin Seafood Cafe

ಬ್ಲೂ ಫಿನ್ ಸೀಫೂಡ್ ಕೆಫೆ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08042163908, 08065592266
 09845164021
5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಏವೆನ್ಯೂ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 182, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಫ್ಲೋರ್‌, ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ನೀಲಗಿರಿಸ್ ಸುಪರಮಾರ್ಕೆಟ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ನೋ
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ನೋ
Alcohol: ನೋ
Cuisine: ಸೀಫೂಡ್
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ನನ್ ಎ.ಸಿ.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Vijaya Nagar Infantry Road Vivek Nagar