> > Studio Maverick

ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮ್ಯಾವೆರಿಕ್

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
 09986956813
29, 3ಆರ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಬನ್ನೆರಘಟ್ಟಾ ಮೆನ್ ರೋಡ್‌, 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್‌, ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲೆಯಾವುಟ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560076, Karnataka
ಅಬೋವ್‌ ಅಮೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

kick Boxing: ನೋ
Martial arts: ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಲಾಸೆಸ್
Instructors: ಮಿಸ್ಟರ್. ಚೀದನಂದ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Style: ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಸ್ಟರ್ನ್
cash, credit card
Dance Form: ಜುಮ್ಬಾ, ಬಾಲೀವೂಡ್, ಭರತನತ್ಯಮ್, ಸಾಲಸಾ, ಬೆಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಗೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Vijaya Nagar Infantry Road Vivek Nagar Austin Town