> > RJ Electro Services

ಆರ್.ಜೆ. ಅಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಯಂತ್ರ ಒಗೆಯುವುದು ದುರಸ್ತಿ
 09242994563, 08971036255
66, 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರಾಸ್‌, ಆಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರ್ವೆಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರೋಡ್‌, ಚೀಕ್ಕಬನವರಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560090, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಪೋಲೀಟೆಚನಿಕ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Authorized Repair Services Of: ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ಓನೀದಾ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Authorized Repair Services Of: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಓನೀದಾ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್
Appliance: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ.
Authorized Repair Services Of: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ವರ್‌ಪೂಲ್, ಓನೀದಾ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್
Authorized Repair Services Of: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ವರ್‌ಪೂಲ್, ಓನೀದಾ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್
Appliance: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಗೀಜರ್ - ವಾಟರ್ ಹೀಟೆರ್
Appliance: ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್‌, ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಸಿಸಟಮ್
Appliance: ಗೀಜರ್, ಹೀಟೆರ್, ಇಮೆರ್ಜ್ನ್ ಹೀಟೆರ್
Authorized Repair Services Of: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ವರ್‌ಪೂಲ್, ಓನೀದಾ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್
Authorized Repair Services Of: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್, ವರ್‌ಪೂಲ್, ಓನೀದಾ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್
Authorized Repair Services Of: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಓನೀದಾ, ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

newly started.good time sense

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

HAL Airport Road Chikkallasandra Nagasandra Bhuvaneshwari Nagar