> > Abhishek Roy's

ಅಭಿಷೆಕ್ ರಯಿಸ್

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
 09739173145
ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ಜೀಮ್, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, 12ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೆಯಿನ್, 100 ಫೀಟ್‌ ರೋಡ್‌, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್. 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್‌, ಇಂದಿರಾ ನಗರ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560038, Karnataka
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಸೋನಿ ಸೆನ್ಟರ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Instructors: ಮಿಸ್ಟರ್. ಅಭೀಶೆಕ್ ರಾಯ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Services: ಡಾನ್ಸ್ ಶೋ
Style: ವೆಸ್ಟರ್ನ್
cash, credit card
Event Type: ಬರ್ಥಡೆ ಪರ್ಚೆಸ್, ಕಮರ್ಶಲ್ ಇವೆಂಟ್, ಕೋರ್ಪೋರೆಟ್ ಇವೆಂಟ್, ಮ್ಯಾರೆಜ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
Dance Form: ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಸ್ಯಾಮ್ಬಾ, ಜ್ಯಾಜ್, ಸಾಲಸಾ, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಬಾಲೀವೂಡ್, ಲಾಯರ್‌ಕಾಲ್, ರಾಕ್ ಎಂಡ್ ರೋಲ್, ರಮ್ಬಾ, ಚಾ ಚಾ ಚಾ, ವ್ಯಾಲ್ಟ್ಜ್, ಜಿವ್ ಟ್ಯಾಂಗೋ, ಕಂಟೆಮ್ಪರರಿ
Type: ಕೋರ್ಪೋರೆಟ್, ಲಾಂಚ್ಸ್, ಪರ್ಸನಲ್, ವೆಡಿಂಗ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road