> > Muse Terrace Lounge

ಮೂಸೆ ಟೆರೆಸ್ ಲಾ್ಯಾಊಂಜ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08065705891, 08065705890
 09686682924
1206, ಮಾನ ಆರ್ಕೆಡ್, 2ಎನ್.ಡಿ. ಎಂಡ್ 3ಆರ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್, 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಇಂದೀರಾ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560038, Karnataka
ಅಬೋವ್‌ ಮಹರಜಾ ಫರ್ನಿಚರ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Stags Allowed: ಯೆಸ್
Parking: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್, ವಾಲೆಟ್
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ನೋ
Valet Parking: ಯೆಸ್
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್, ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
Amenities: ಡಿ.ಜೆ.
Entry: ಫ್ರೀ
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
cash, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Cuisine: ಫ್ರೆಂಚ್ , ಇಟಾಲಿಯನ್ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಮೂಸೆ ಟೆರೆಸ್ ಲಾ್ಯಾಊಂಜ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road