> > Kasturi Engineers

ಕಸ್ತುರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
 08022220259
6/1 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್, 2ಎನ್.ಡಿ. 'ಎ' ಕ್ರೋಸ್, ಜೆ.ಸಿ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560002, Karnataka
ನಿಯರ್ ಜಾನಾ ಜೀವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Types: ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
Services: ಇನ್ಸ್ಟಾಲೆಷನ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಎಂಡ್ ಎಲ್.ಟಿ. ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಂಡ್ ಅಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾಯರಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮೆನ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Jaya Nagar 4th Block Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road