> > Dr. Chandrashekar Yathish

ಡಾಕ್ಟರ್. ಚಂದ್ರಶೆಕರ್ ಯತೀಶ್

ಪಶುವೈದ್ಯ
 08026595897
 09844102986
4, 15ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರೋಸ್, 15ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೆನ್, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಫೆಜ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560078, Karnataka
ನಿಯರ್ ವೆಟ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Affiliated Clinic: ರಾಕ್‌ಶಿಟ್ ವೆಟ್ ಪೆಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road