> > MTR Coffee Shop

ಎಮ್.ಟಿ.ಆರ್. ಕಾಫೀ ಶಾಪ್

ಕಾಫಿ ಶಾಪ್
 08026582020
 09686192044
ದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, 44-ಬಿ, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಜೆ.ಪಿ ನಗರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560078, Karnataka
ಇನ್ ದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ