ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್

ಸ್ನಾನಗೃಹ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಡೀಲರ್ಸ್
 08025438091,
 09844274737
33-34, ಹೆನ್ನೂರ್ ಕ್ರೋಸ್, ಹೆಚ್.ಎಮ್. ರೋಡ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560043, Karnataka
ನಿಯರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸುಪರ್ಮ್ಯಾರ್ಕೆಟ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Products: ಅದರ್
Accessories & Parts: ನೋ
Brands: ಕೈಲಶ್
Products Other: ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Consumer Durables: ಯೆಸ್
Services: ಯೆಸ್
cash, credit card
Parryware: ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಟಾಪ್ಸ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್, ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್
Jaquar: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಫ್ಲಶ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್, ಶಾವರ್ ಇಂಕ್ಲೋಜರ್, ಟಾಪ್ಸ್
Hindware: ಬಾಥ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಫಾಕೆಟ್ಸ್, ಸಿಂಕ್ಸ್, ಯೂರಿನಲ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು