> > Sree Nandhana Palace

ಶ್ರೀ ನಂಧನಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08064444455, 08025804466
 09945237019, 09945237022
83, ಶ್ರೀ ನಂಧೀನಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್, ಎಮ್.ಕೆ. ಟಾವರ್, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ದಮಾಸ್ ಟೌನ್, ಕಮ್ಮನಾ ಹಲ್ಲಿ ಮೆನ್ ರೋಡ್, ಕಮ್ಮನಾ ಹಲ್ಲಿ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560043, Karnataka
ಇನ್ ಶ್ರೀ ನಂಧೀನಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ಯೆಸ್
Home Delivery Radius: 3 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್.
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Home Delivery Call: 64444455, 25804466
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ಸೋದೆಕ್ಷೋ, ಟಿಕೆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
ಸೇವೆಗಳು
Cuisine: ಅಂಧ್ರಾ , ಬಿರ್‌ಯಾನಿ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

Other Branches of Sree Nandhana Palace

Beside Mainland China Restaurant
Indira Nagar, Bangalore
Beside Titan Showroom
New BEL Road, Bangalore

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Outer Ring Road Hennur Rajaji Nagar 2nd Block