> > Spencer's Hyper

ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೈಪರ್

ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
 08025522053, 08025522054
6, 7ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೈನ್, 80 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಕೋರಮಂಗಲಾ 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560034, Karnataka
ನಿಯರ್ ವಿಪ್ರೋ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon
Home Delivery: ಯೆಸ್
Accessories & Parts: ಯೆಸ್
Hawkins: ಕುಕ್‌ವೆಯರ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್
Food Coupons Accepted: ನೋ
Consumer Durables: ಯೆಸ್
Services: ಯೆಸ್
Videocon: ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಜನ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
BPL: ಕೂಕಿಂಗ್ ಹಾಬ್ಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿ.ವಿ., ಗೈಸ್‌ ಟೆಬಲ್ಸ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಸ್ಲಿಮ್ ಟಿ.ವಿ.
Products: ಹೋಮ್‌ ಅಂಟರ್ಟೆನ್ಮೆಂಟ್, ಕಿಚೆನ್ ಅಪ್ಲಾಯನ್ಸೆಸ್
Butterfly: ಕುಕ್‌ವೆಯರ್ ಸೆಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಗೈಸ್‌ ಸ್ಟೋವ್, ಕಿಚೆನ್ ಸಿಂಕ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್, ಸ್ಟೆನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಕುಯಮ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಸ್ಟೆನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೆಕುಯಮ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಟೆಬಲ್ ಟಾಪ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Haier: ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಜನ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Panasonic: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿ.ವಿ., ಫೂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಹೋಮ್‌ ಆಡಿಯೋ, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಪ್ಲಾಜ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ., ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಆಡಿಯೋ, ರೆಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೆಯರ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ಸ್ಲಿಮ್ ಟಿ.ವಿ., ವೆಕುಯಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Sony: ಆಡಿಯೋ ಆಕ್ಸ್‌ರೀಸ್, ಬ್ಲೂ-ರೆ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಸಿ.ಡಿ. / ರೆಡಿಯೋ / ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೆಯರ್, ಕೋಮ್ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ./ಹೆಚ್.ಡಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಹೈ-ಫಿ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಹೋಮ್‌ ಆಡಿಯೋ ಆಕ್ಸ್‌ರೀಸ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಕಮ್ಪೋನಂಟ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಸಿಸ್‌ಟಮ್ ಆಕ್ಸ್‌ರೀಸ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಪ್ಲೆ ಸ್ಟೆಷನ್, ರೆಡಿಯೋ, ವಾಕಮೈನ್ ಎಮ್.ಪಿ.3
Whirlpool: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಾಯರ್
Samsung: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ಪ್ಲಾಜ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ., ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅವನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲಮ್‌ಫಿಟ್ ಟಿ.ವಿ., ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Hitachi: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಪ್ಲಾಜ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ., ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ಟಿ.ವಿ.
Philips: ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಜನ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೈಸ್ ಕೂಕರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಟಿ.ವಿ., ಫೂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಜೂಸರ್, ಕೆಟಲ್ಸ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಎಮ್.ಪಿ.3 ಎಂಡ್ ಎಮ್.ಪಿ.4 ಪ್ಲೆಯರ್, ಪ್ಲಾಜ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ., ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಟಿ.ವಿ. ಎಂಡ್ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ರೆಡಿಯೋ, ಸೆಂಡ್‌ವಿಚ್ ಮೆಕರ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಯ್‌ರನ್, ಟೋಸ್ಟರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಟಿ.ವಿ., ವೆಕುಯಮ್ ಕ್ಲೀನರ್
Kenstar: ಅಯರ್ ಕೂಲರ್, ಜೂಸ್ ಅಕ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೋರ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ರೈಸ್ ಕೂಕರ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಯ್‌ರನ್
LG: ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಿ.ವಿ., ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಪ್ಲಾಜ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ., ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಸ್ಟೀಮ್ ವಾಶರ್ ಡ್ರಾಯರ್, ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್, ಅಲ್ಟರಸ್ಲಿಮ್ ಟಿ.ವಿ., ವೆಕುಯಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ವಾಶರ್ ಡ್ರಾಯರ್
Bajaj: ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಚಿಮ್ನೀಸ್, ಕಾಫೀ ಮೆಕರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಿ ಮೆಕರ್, ಫೂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೂಕರ್, ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಆಯ್‌ರನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್, ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Prestige: ಚಿಮ್ನಿ, ಡ್ರೈ ಆಯ್‌ರನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟ್ಲ್, ಗೈಸ್‌ ಸ್ಟೋವ್, ಹೆಂಡ್ ಬ್ಲಂಡರ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ ಟಾಪ್ಸ್, ಜೂಸರ್, ಕಿಚೆನ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ನನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್‌ವೆಯರ್, ಪಾಪ್ ಅಪ್‌ ಟೋಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್, ಸೆಂಡ್‌ವಿಚ್ ಟೋಸ್ಟರ್
Preethi: ಕಾಫೀ ಮೆಕರ್, ಡ್ರೈ ಆಯ್‌ರನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟ್ಲ್, ಗೈಸ್‌ ಸ್ಟೋವ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Khaitan: ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಫ್ರೆಶ್ ಅಯರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಜೂಸರ್, ಮಲ್ಟೀಪರ್ಪಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಟೆಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ವಾಲ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
Onida: ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಜನ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Godrej: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Maharaja Whiteline: ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್‌ರನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟ್ಲ್, ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್, ಫೂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಹಾಲ್‌ಗೆನ್ ಹೀಟರ್, ಹೆಂಡ್ ಬ್ಲಂಡರ್, ಹೀಟ್ ಕೋಂವೆರ್ಟೆರ್, ಜೂಸ್ ಅಕ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೋರ್, ಜೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ರೈಸ್ ಕೂಕರ್, ಟೋಸ್ಟರ್, ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್

Other Branches of Spencer's Hyper

Near Udupi Garden Restaurant
BTM 2nd Stage, Bangalore
Near Vidyapeetha Circle
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Shakuntala Nrityalaya
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Crescent Public School
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Mega Mart
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Near Vidyarthi Bhavan
Basavanagudi, Bangalore
Near Wockhardt Hospital
Basaveshwara Nagar, Bangalore
Near Knight Bridge Apartment
Brookefield, Bangalore
View All 31 Branches of Spencer's Hyper

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

The worst service i have ever seen. They took 100% cash in advance and didn't deliver the product. Never buy anything from this shop..

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Madiwala Commercial Street Bommana Halli Koramangala 8th Block