> > Sree Nandhini Palace

ಶ್ರೀ ನಂಧಿನಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08025631212, 08025630202
 09686299338, 09880085894
7, 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಕೋರಮಂಗಲಾ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560034, Karnataka
ಬಿಸೈಡ್ ಕೋರಮಂಗಲಾ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ಯೆಸ್
Home Delivery Radius: 5 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್.
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ನೋ
Home Delivery Call: 25630202
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ಸೋದೆಕ್ಷೋ, ಟಿಕೆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
Cuisine: ಅಂಧ್ರಾ , ಚೈನಿಜ್ , ಇನ್ಡಿಯನ್‌ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Worst Parcel services ever experienced!!!!!! Order for 1 carrier meal you get the same quantities of curry, but when you order 7-8 carrier meal still you get the same quantity of curry what you get for 1 carrier meal......Never go for Sree nandhini palace and get cheated.
No words to describe the taste of food.They are spoiling the name of andhra style restauarants.
The worst food I have eaten ever in the name of south indian meals..

You might also like

ಶ್ರೀ ನಂಧಿನಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ :
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲ್:

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಶ್ರೀ ನಂಧಿನಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Koramangala 8th Block Vivek Nagar Kammana Halli Hosur Road