ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಕಿಚೆನ್ ಗಾಲೆರಿಯಾ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 08041435557
 09886117786
645, 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಕೋರಮಂಗಲಾ 6ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560095, Karnataka
ನಿಯರ್ ಸೋನಿ ವರ್ಲ್ಡ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Products: ಕಿಚೆನ್ ಅಪ್ಲಾಯನ್ಸೆಸ್
Accessories & Parts: ನೋ
Brands: ಗೀಲ್ಮಾ, ಪಿಜನ್
Hawkins: ಕುಕ್‌ವೆಯರ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್
Consumer Durables: ಯೆಸ್
Services: ನೋ
Godrej: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್
Bajaj: ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಚಿಮ್ನೀಸ್, ಕಾಫೀ ಮೆಕರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಟ್ಲ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಿ ಮೆಕರ್, ಫೂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಆಯ್‌ರನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್, ಟೆಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ವಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Morphy Richards: ಫೂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಹೆಂಡ್ ಬ್ಲಂಡರ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಸೆಂಡ್‌ವಿಚ್ ಮೆಕರ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಯ್‌ರನ್, ಟೋಸ್ಟರ್
Prestige: ಚಿಮ್ನಿ, ಕಾಫೀ ಮೆಕರ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಗೈಸ್‌ ಸ್ಟೋವ್, ಹೆಂಡ್ ಬ್ಲಂಡರ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ ಟಾಪ್ಸ್, ಜೂಸರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ನನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್‌ವೆಯರ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್
Butterfly: ಕುಕ್‌ವೆಯರ್ ಸೆಟ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್
Preethi: ಕಾಫೀ ಮೆಕರ್, ಡ್ರೈ ಆಯ್‌ರನ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಕರ್, ಗೈಸ್‌ ಸ್ಟೋವ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Khaitan: ಹೆಂಡ್ ಬ್ಲಂಡರ್, ಇಮೆರ್ಜ್ನ್ ಹೀಟರ್, ಜೂಸರ್, ಜೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಮಲ್ಟೀಪರ್ಪಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಪೆಡೆಸ್ಟಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ಪೋರ್ಟೆಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಸನ೅ಕೆರ್, ಟೆಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್
Products Other: ಚಿಮ್ನೀಸ್, ಗೈಸ್‌ ಸ್ಟೋವ್, ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್
Kenstar: ಅಯರ್ ಕೂಲರ್, ಜೂಸ್ ಅಕ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೋರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಸೆಸರ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ರೈಸ್ ಕೂಕರ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಯ್‌ರನ್, ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೆರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಎಮ್.ಎನ್.ಎಸ್. ಕಿಚೆನ್ ಗಾಲೆರಿಯಾ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Madiwala Adugodi Koramangala 8th Block Vivek Nagar