> > Sangeetha Electronics

ಸಂಗೀತಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ Owner Verified Listing

ಟಿವಿ ದುರಸ್ತಿ
 09448312712
151/1, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಿ ಮೈನ್, ಕೋರಮಂಗಲಾ 8ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560095, Karnataka
ನಿಯರ್ ಮಂಗಲಾ ಕಲ್ಯಾನ ಮಂತಪ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Authorized Repair Services Of: ಎಲ್.ಜಿ., ವಿಡಿಯೋಕಾನ್
Authorized Repair Services Of: ಎಲ್.ಜಿ., ವಿಡಿಯೋಕಾನ್
Authorized Repair Services Of: ಎಲ್.ಜಿ., ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್
Appliance: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ.
Authorized Repair Services Of: ಎಲ್.ಜಿ., ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್
Authorized Repair Services Of: ಎಲ್.ಜಿ., ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಗಾಡ್‌ರೆಜ್
Appliance: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ವಿ.ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್
Appliance: ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್‌, ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಸಿಸಟಮ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Both the numbers dont work. whats the point?

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Madiwala Commercial Street Adugodi Vivek Nagar
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.