> > Sagar Hospitals

ಸಾಗರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ Owner Verified Listing

ಆಸ್ಪತ್ರೆ
 08042999999, 08042888888, 08026893024
ಶವೀಗೆ ಮಲೆಶವಾರಾ ಹಿಲ್ಸ್‌, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560078, Karnataka
ಬಿಹೈಂಡ್‌ ಡಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕ್ಯಾಮ್ಪಸ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Stool Test: ಯೆಸ್
Urine Test: ಯೆಸ್
Treadmill Test: ಯೆಸ್
Hearse Van: ನೋ
Blood Tests: ಯೆಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Lungs Test: ಯೆಸ್
Optical Test: ಯೆಸ್
Nerve & Vein Test: ಯೆಸ್
X-Ray: ಯೆಸ್
Heart Test: ಯೆಸ್
Scan: ಯೆಸ್
Air Ambulance: ನೋ
cash, credit card
Specialization: ಅಂದ್ರೋಲೋಗ್ಯ್, ಏನೇಸ್ಥೆಸಿಯ್ಲೋಗಿ, ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಾಜಿ, ಕಾರ್ಡಿಯ್ದೋರ್ಯಾಕಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಕೋಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಡೆಂಟಲ್, ಡೆರ್ಮ್ಯಾಟೋಲೋಗಿ, ಡಾಯೇಬಿಟಿಸ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ಡೋಕ್ರಿನೋಲೋಗಿ, ಡಾಯಟ್ಯಾರಿ ಎಂಡ್ ನೆಚರ್‌ಷನ್, ಅರ್ಸ್, ನೋಜ್, ಥ್ರೋಟ್, ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಂಡ್ ಟ್ರಾಮಾ, ಗಸ್ತ್ರೋಯೇಂತೆರೋಲೋಗ್ಯ್, ಜೆರಿಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಜೆನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಮೈಕ್ರೋ/ಮಿನಿಮಲಿ ಇಂವ್ಯಾಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ, ನೆವ್ನತೋಲೋಗ್ಯ್, ನಿಯರ್‌ಸ್ಕಂಕ್, ನಿಯರ್‌ಸರ್ಜರಿ, ನೆಫ್ರೋಲೋಗ್ಯ್, ಓಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಗೀನೇಕೋಲೋಗಿ, ಓಫ್ದ್ಯಾಲ್ಮೋಲೋಗಿ, ಆರಥೋಪೆಡಿಕ್ಸ್, ಓಂಕೋಲೋಗಿ, ಪಿಡಿಯ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಪಿಡಿಯ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಎಂಡ್ ಲೆಬೋರೆಟರಿ ಸರ್ವಿಸೆಸ್, ಫೀಜಿಯ್ದೆರ್ಯಾಪಿ, ಪ್ರೆವೆನ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ಥ್ ಕೆಯರ್‌, ಸೈಕಿಯ್ಟ್ರಿ ಎಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿ, ಪುಲ್ಮೋನೋಲೋಗ್ಯ್/ರೆಸ್ಪಿರೆಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ರ್ಯಾಡಿಯ್ಲೋಗಿ ಎಂಡ್ ಇಮೆಜಿಂಗ್, ರೆಕೋಂಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ, ರಹೆವುಮತೋಲೋಗ್ಯ್, ಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸೋರ್ಡೆರ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಓಂಕೋಲೋಗಿ, ಟೀನೆಜ್/ಏಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಜನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಟ್ರಾಮಾ ಎಂಡ್ ಇಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಅರೋಲೋಗಿ, ಕಾರ್ಡಿಯ್ಕ್ ವ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಜರಿ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

We are urgently in need of kidney donors with the sum of $500,000.00 USD (3 crore) and Also In Foreign currency. Apply Now!,For more info Email: healthc976@gmail.com
Call or whatsapp +91 9945317569
Hi,
The overall service in the Sagar Hospital in Kumar Swamy layout is good.
One of the worst and unprofessional hospitals..No process or empathy to patients. 3 hours and still awaiting for consultation with doctor in spite of taking prior appointment. When you question, there is a lack of apathy and don't care attitude. Don't think Will visit again.
Worst hospital and life taking doctors . They killed my father aged 72 years.he fell in house and was referred by maharaja agrasena hospital to get complete checkup. First they said he is little anemic and then went on investigating and trying to find and putting bill after bill , shifting from icu to normal ward , making us sign papers , created fear and finally put my father on ventilator and he died within 24 hours . The doctor didnt even come to hospital on the day he was put in ventilator. My father died . They gave us a huge bill of more than 6 lakhs . Worst hospital.
My sincere request to one and all, Please do not suggest this Sagar group of hospital to any one. Because of their carelessness. It is famous for negligence, Lack of Care Taking & Treatment by the Doctors. Pls Read my pain full story in this hospital, I got admitted for my first delivery at the time of labour pain under consultant Doctor by Name M/s. Shanthala who is one of the famous gynecologist in that dirty hospital, who is my consulting doctor in this hospital, she did not check up properly because that was a Sunday, She also wants some break to spend with her family, but she should tell na same thing to us, am not capable doctor to take care a patient on Sunday, I got admitted @ 5 AM on sunday Morning, whole day she did not come ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Sagar hospital in Kumar swamy layout is a No. 1 care less hospital, and this is killer hospital all doctors are young generate they don't know how to treat the patient. They are in their own world, they just work for salary not for their honest duty. Bcz of their careless I lost my baby boy in my first delivery. So I advise you to don't select this durty hsptl for any illness.
It is one of the best hospital in Bangalore
update on patient Manjula's: in human behaviour of entire staff of icu floor of sagar hospital , kumaraswamy layout,as a result of in human behaviour of doctors and his team,the family of my friend decided to shift the patient to another hospital, but consulting doctor requested not to take the patient as she will be cured within three days, total bill amount of the hospital till today is around Rs.60000/=( bill for one week )out of which the family paid around Rs.45000/= , we tried to contact the operations head ARUN , who came to hospital by 10.30 am on monday 15.11.2010 , and the attenders of the patients were very anxious to talk and the said person called the patients attender at 12.30 pm. My friend family told the entire story ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
very bad experience happened,happening with the said hospital BY my friend Mahendra who has admitted his sister for neuro medication on 8 th november, from day one ICU FLOOR DOCTOR,NURSE AND SECUIRTY are using filthy,foul languages against the patients attenders, patients mother who is aged around 72 years , only care taker of the patient, have no husband ,a senior cititzen, who does not know read and write, who has been ill treated by Dr.Anand , his people like nurse, security persons , shouting on her to GET OUT OF THE FLOOR by using foul languages, though the patients mother,brother,well wishers of the patients has visited the patitient at visiting hours, this shows the level of arrogancy, in human behavriour , ill treating elders ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Dear All... I too agree with Mr Aneesh. The only purpose they seem to have is making money and not helping cure people. I had a very bad experience today with the Sagar Hospital BSK-III at Kumarswamy Layout. My husband was having flu like symptoms and although it seemed to be common cold, we thought to be on a safer side, lets have him checked up. But when we went to Sagar Hospital (which is one of the hospital listed as treating swine flu), they refused to entertain us saying that they do not test outside patients and the testing is done only for in-patients. When the entire country is reeling under the havoc of Swine flu, it should be the duty of each and every doctor/medical facility to help people as much as they can. But I think ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಲ್ಲಾ ತೋರಿಸು (11)

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Ulsoor Jaya Nagar 5th Block Vijaya Nagar Banashankari
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.