> > Maya Lounge Bar

ಮಾಯಾ ಲಾ್ಯಾಊಂಜ್ ಬಾರ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08041121451,
 09886931191
99, ಇ.ಜಿ.ಕೆ. ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, 3ಆರ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ಅಬೋವ್‌ ಬಮ್ಬಯಿ ಸ್ಟೋರ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Stags Allowed: ಯೆಸ್
Parking: ಕವರ್ಡ್, ಪೆಡ್
Amenities: ಡಿ.ಜೆ.
Entry: ಫ್ರೀ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road