> > Nail Freaks

ನೈಲ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ Owner Verified Listing

ಸ್ಪಾ
 09538088205, 09620616596
35, ಏಸ್ಕೋಟ್ ಹೋಟಲ್‌, ಬ್ರಿಗೆಡ್ ರೋಡ್, ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560001, Karnataka
ಬಿಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಡೋನಾಲ್ಡ್ಸ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Gender: ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Piercing: ಯೆಸ್
Brands: ಎಲ್' ಓರಿಯಲ್, ಸ್ಕ್ವ್ಯಾರ್ಜ್ಕೋಪಾ
Beauty Products: ಹೆಯರ್ ಕೆಯರ್‌
Gender: ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್
Mehendi: ನೋ
Tatoo: ಯೆಸ್
Hair Treatment: ಅಂಟಿ-ಗ್ರೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ರಮ್‌ಪಿಂಗ್, ಹೆಯರ್ ಕಲರ್, ಹೆಯರ್ ಕಟ್, ಹೆಯರ್ ಆಯರನಿಂಗ್, ಹೆಯರ್‌ಲೋಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಯರ್ ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್, ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಶಲ್ ಹೆಯರ್ ಸ್ತ್ರೈಘ್ತೆನೀಂಗ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೆಯರ್ ಸ್ತ್ರೈಘ್ತೆನೀಂಗ್, ಪೆರ್ಮೀಂಗ್, ರಿಬನ್‌ಡಿಂಗ್, ರೂಟ್‌ಸ್ ಟಚ್ ಅಪ್‌, ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಥ್ರೆಡಿಂಗ್, ತೋನ್ಗೀಂಗ್, ಎಕ್ಸ್-ತೆನ್ಸೋ
Body Treatment: ಅಕ್ಯೂಪ್ರೆಶರ್, ಬಾಡಿ ಶನ್‌ಟೂರಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಪೋಲಿಶಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ರ್ಯಾಪ್, ಹೆಂಡ್ ಎಂಡ್ ಫೀಟ್ ಮಸಾಜ್, ರೆಫ್ಲೆಕ್ಷೋಲೋಗ್ಯ್, ರಿಜುವನೆಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀವಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
Spa Therapy: ಏರೋಮ್ಯಾದೆರ್ಯಾಪಿ, ಅಯರ್ವೆಡಿಕ್ ಥೆರೆಪಿ, ಕಲರ್ ಥೆರೆಪಿ, ಫ್ರೂಟ್ ಥೆರೆಪಿ, ಹೆಯರ್ ಸ್ಪಾ, ಹರ್ಬಲ್ ಥೆರೆಪಿ, ಹೀಡ್ರೋದೆರ್ಯಾಪಿ, ಪಂಚಕರ್ಮಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
Spa Services: ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಾಜ್, ಬಲೀನೆಸ್ಸ್ ಮಸಾಜ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಪಾಲಿಶ್, ಬಾಡಿ ರ್ಯಾಪ್, ಫೆಸ್ ಮಸಾಜ್, ಫೆಶಲ್, ಫೂಟ್ ರೆಫ್ಲೆಕ್ಷೋಲೋಗ್ಯ್, ಹೆಂಡ್ ಎಂಡ್ ಫೀಟ್ ಮಸಾಜ್, ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್, ಜಾಪಾನಿಜ್ ಮಸಾಜ್, ನೆಲ್ ಅಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್, ರಿಜುವನೆಷನ್, ಸ್ಪಾ ಮನಿಕರಿ, ಸ್ಪಾ ಪೆಡ್‌ಕರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಸಾಜ್, ಸ್ವೆಡಿಶ್ ಮಸಾಜ್, ವೆಕ್ಸಿಂಗ್
Skin Treatment: ಆಸ್ನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಟಿ ಅಜಿಂಗ್, ಅಯರ್ವೆಡಿಕ್, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್, ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೆಕ್ ಅಪ್‌, ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೆಶಲ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹರ್ಬಲ್, ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಟೋನಿಂಗ್, ಮನಿಕರಿ, ಮೆಹದಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಷನ್, ಮಾಲ್ ಕಟಿಂಗ್, ನೆಲ್ ಆರ್ಟ್, ಪೆಡ್‌ಕರಿ, ಪಿಗ್ಮೆನ್ಟ್ಯಾಶ್ನ್, ಸ್ಕಿನ್ ಪೋಲಿಶಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ ಆಯ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅನ್‌ವಾಂಟೆಡ್ ಹೆಯರ್ ರಿಮುವಲ್, ವೆಕ್ಸಿಂಗ್, ರನ್‌ಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್
Other Services: ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್, ಸ್ಲಿಮಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.