ಓನ್ಕ್ಯೋ ವೋಂಡೆರ್ಲ್ಯಾಂಡ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 08025587551, 08030558259
 07760988163, 09880148934
102-103-84, ಬರತನ್ ಸೆನ್ಟರ್‌, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರ್ಯಾಲ್ಡ್ ಆಫಿಸ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Products: ಹೋಮ್‌ ಅಂಟರ್ಟೆನ್ಮೆಂಟ್
Accessories & Parts: ನೋ
Consumer Durables: ನೋ
Services: ನೋ
Onkyo: 5.1 ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಬೂಕ್ ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಡೆಕ್ಸ್, ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ / ಸರೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಡೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಷನ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಹೋಮ್‌ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೀಸ್ಟಮ್ಸ್, ಮಿನಿ ಸೀಸ್ಟಮ್ಸ್, ಪಾವರ್ಡ್ ಸಬ್‌ವೂಫರ್ಸ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road