> > Polo Club

ಪೋಲೋ ಕ್ಲಬ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08025585858, 08025585858
 09015130690
ದೆ ಓಬೆರೋಯಿ ಹೋಟಲ್‌, 39, ಲಾಬಿ ಲೆವಲ್, ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ಇನ್ ದೆ ಓಬೆರೋಯಿ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Stags Allowed: ಯೆಸ್
Parking: ಕವರ್ಡ್, ಫ್ರೀ, ಆನ್‌ಸೈಟ್, ವಾಲೆಟ್
Amenities: ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್
Entry: ಫೀ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road