ದ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08025588542, 08025550546
ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಯೂಟಿಲಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಯೂಟಿಲಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌
ಚಾಟ್ View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ನೋ
Amenities: ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್
Valet Parking: ನೋ
Alcohol: ನೋ
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ನನ್ ಎ.ಸಿ.
Cuisine: ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್ , ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
The Canopy: Canopy has been around forever. Back in the day, it's green and white striped canopy and glass elevator made it the place to go out for a weekend treat with friends and family. With its outdoor seating, that overlooks a busy section of the bustling MG Road, and its food, that hasn't dropped in quantity or standard since it opened its doors, it's still a good option for a quick lunch during work or a leisurely meal during the weekend.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

excellent cuisine and by far the one of the most comfortable places to take out ur loved ones
Best food served out in canopy....

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ದ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.