> > WYT Restro Pub

ಡಬ್ಲ್ಯು.ವೈ.ಟಿ. ರೆಸ್ತ್ರೋ ಪಬ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08041501414, 08041501413
 09741354629
ಕಮ್ಫರ್ಟ್ ಟೆರೆಸ್ ಹೋಟಲ್‌, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ಎಮ್.ಜಿ ರೋಡ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560001, Karnataka
ಇನ್ ಕಮ್ಫರ್ಟ್ ಟೆರೆಸ್ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ನೋ
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Parking: ಫ್ರೀ
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
Entry: ಫ್ರೀ
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
cash, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Cuisine: ಚೈನಿಜ್ , ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ , ಇನ್ಡಿಯನ್‌ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್
Amenities: ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್, ಲಾ್ಯಾಊಂಜ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ಫೋಟೋಗಳು

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road