> > The Grand Magrath Hotel

ದ್ ಗ್ರೆಂಡ್ ಮಗ್ರಥ್ ಹೋಟಲ್‌ Owner Verified Listing

ಹೋಟೆಲ್
 08040215555, 08025551555
 09886620544
30, ಮಗ್ರಥ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560025, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಗರುಡಾ ಮಾಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Access from Airport: 36 ಕೆಮಿಸ್
Category: 3 ಸ್ಟಾರ್‌
Checkout: 12 ನೂನ್
Government Approved: ಯೆಸ್
Access from Bus Station: 8 ಕೆಮಿಸ್
Access from Railway Station: 8 ಕೆಮಿಸ್
Total Rooms: 27 ರೂಮ್ಸ್
Tariff: ರುಪೀಸ್ 4001 ಟು ರುಪೀಸ್ 5000, ರುಪೀಸ್ 5000 ಟು ರುಪೀಸ್ 6000
Hotel Amenities: 12ಹೆಚ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಇನ್-ರೂಮ್ ಡಿನೈಂಗ್, ಬಾರ್/ಪಬ್, ಕಾನ್‌ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ಸ್, ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್, ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.-ಎಫ್.ಐ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
Room Amenities: ಕೆಬಲ್ ಟಿ.ವಿ., ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಅಕ್ಸೆಸ್
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ದ್ ಗ್ರೆಂಡ್ ಮಗ್ರಥ್ ಹೋಟಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್/ಕೆಫೆಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ :

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Infantry Road Vivek Nagar Austin Town
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.