> > Navyaa Dance And Fitness Classes

ನಾವ್ಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸೆಸ್ Owner Verified Listing

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
 08067133248
 09880617097
ಫರ್ನ್ ಸಿಟಿ ರೋಡ್, ದೋಡ್ಡಾನಾ ಕೆಂಡಿ, ಮರಾಠಾ ಹಲ್ಲಿ ರೀಂಗ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560037, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Instructors: ಮಿಸ್. ದಿಶಾ
Credit Cards Accepted: ನೋ
Style: ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಸ್ಟರ್ನ್
cash, credit card
Dance Form: ಸಾಲಸಾ, ಬಾಲೀವೂಡ್, ಕಠಕ್, ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತಿರದ ನಾವ್ಯಾ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸೆಸ್

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Varthur ITPL Maratha Halli Whitefield
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.