> > Sree Nandhana Palace

ಶ್ರೀ ನಂಧನಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08023605599, 08023603322
 09945237015, 09880087198
ಶ್ರೀ ನಂಧೀನಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್, 21, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್, ಐ.ಟಿ.ಐ. ಲೆಯಾವುಟ್, ನ್ಯೂ ಬೆಲ್ ರೋಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560094, Karnataka
ಬಿಸೈಡ್ ಟೈಟನ್ ಶೋರೂಮ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery Radius: 3 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್.
Home Delivery: ಯೆಸ್
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Home Delivery Call: 23605599
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
Cuisine: ಅಂಧ್ರಾ , ಚೈನಿಜ್ , ಇನ್ಡಿಯನ್‌ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

Other Branches of Sree Nandhana Palace

Beside Mainland China Restaurant
Indira Nagar, Bangalore
In Sree Nandhini Palace
Kammana Halli, Bangalore

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Ganga Nagar M.S Ramaiah Nagar Mathikere Nandini Layout