> > Sree Nandhana Palace

ಶ್ರೀ ನಂಧನಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08064444455, 08023605599
21, ಐ.ಟಿ.ಐ. ಲೇಔಟ್, ಚೀಕ್ಕಮರನಹಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಬೆಲ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560054, Karnataka
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಬಂಟಾ ಸ್ಟೋರ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ಯೆಸ್
Home Delivery Radius: 3 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್.
Amenities: ಆವುಟ್‌ಡೋರ್ ಸೆಟಿಂಗ್
Valet Parking: ಯೆಸ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Home Delivery Call: 64444455, 23603322-33
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ಸೋದೆಕ್ಷೋ, ಟಿಕೆಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಾಂಟ್
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
Cuisine: ಅಂಧ್ರಾ , ಚೈನಿಜ್ , ಇನ್ಡಿಯನ್‌ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಶ್ರೀ ನಂಧನಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು

:
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹಾಲ್:

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Ganga Nagar M.S Ramaiah Nagar Mathikere Nandini Layout