> > Manager Electro Services

ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಅಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ
 08023423765
2110/ಎ, 8ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೈನ್, 2ಎನ್.ಡಿ. ಕ್ರೋಸ್, ಡಿ-ಬ್ಲಾಕ್‌, ರಜಜಿ ನಗರ್‌ 2ಎನ್.ಡಿ. ಸ್ಟೆಜ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560001, Karnataka
ನಿಯರ್ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಟೆಮ್ಪಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Types: ಅಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್
Services: ಕ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಂಡ್ ಅಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವಾಯರಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಮೆನ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Srinivasa Nagar Hanumantha Nagar Vijaya Nagar