> > 1947 Restaurant

1947 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08041321947, 08026791213
4/4-1, ಪರಮಾನಂದ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೈನ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಡ್, ರಜಜಿ ನಗರ್ ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಅರಿಯಾ, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560044, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೀರೀಯಸ್ ಶೋರೂಮ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Catering: Yes
Home Delivery Radius: 3 Kms
Home Delivery: Yes
Amenities: Not Available
Valet Parking: No
Alcohol: No
Home Delivery Call: 41321947
Veg/Non-Veg: Veg
Food coupons accepted: No
Credit Cards Accepted: Yes
AC,Non AC: AC
Cuisine: Buffet , Chinese , Desserts & Ice Cream , Multi-Cuisine , North Indian

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Gandhi Nagar Balepet Vijaya Nagar Mysore Road