> > Quick Services

ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್ Owner Verified Listing

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದುರಸ್ತಿ
 08105188653, 09901756483, 09538212105
15, 3ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರೋಸ್ ಕಲ್ಕೆರೆ ಮೈಂದ್ ರೋಡ್ , ರಾಮಮೂರ್ಥಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560016, Karnataka
ನಿಯರ್ ಕಾಲಿ ಅಮ್ಮಾ ಟೆಮ್ಪಲ್ ರೋಡ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ನೋ
Authorized Repair Services Of: ಸೈಮಸಂಗ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ಓನಿಡಾ, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್, ಗೋದರೆಜ್, ವರ್‌ಪೂಲ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

so good service

You might also like

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ದುರಸ್ತಿ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Subanna Palya Outer Ring Road Banaswadi Banaswadi Ring Road
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.