ಶೈನ್ ಸ್ಟಾರ್

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 08064532856
 09341311113
2, ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವ್ಯಾರ್, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560051, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮಾರಿ ಚರ್ಚ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Products: ಕಿಚೆನ್ ಅಪ್ಲಾಯನ್ಸೆಸ್
Accessories & Parts: ಯೆಸ್
Brands: ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜ್, ಹಾಕಿನ್ಸ್
Consumer Durables: ಯೆಸ್
Services: ನೋ
Products Other: ಪ್ರೆಶರ್ ಕೂಕರ್, ರೈಸ್ ಕೂಕರ್, ಸೆಂಡ್‌ವಿಚ್ ಟೋಸ್ಟರ್, ಜೂಸರ್ಸ್, ಹೆಂಡ್ ಬ್ಲಂಡರ್
Kenstar: ಜೂಸ್ ಅಕ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೋರ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಸೆಸರ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಆಯ್‌ರನ್
Maharaja Whiteline: ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್‌ರನ್, ಫೂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸರ್, ಹೆಂಡ್ ಬ್ಲಂಡರ್, ಜೂಸ್ ಅಕ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟೋರ್, ಜೂಸರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಟೋಸ್ಟರ್, ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Gandhi Nagar Raj Bhavan Road Prakash Nagar