> > Manorama Service Apartment

ಮನೋರಮಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ Owner Verified Listing

ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
 09900513215
38, ಪತಲಮ್ಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಸಾಊಥ್‌ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560004, Karnataka
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಎ.ವಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Type: ಬಜಟ್, ಲಗ್ಜರಿ
Credit Cards Accepted: ನೋ
Tariff Range: ಬಿಟ್ವೀನ್ ರುಪೀಸ್ 2001 ಎಂಡ್ ರುಪೀಸ್ 3000

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahalakshmi Layout Lalbagh Road Cross Jaya Nagar Shanthi Nagar
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.