> > Bacchus

ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಹಸ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08040333888,
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಹಸ್, 8, ಅಕ್ಸಕೆಲೆನ್ಕಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಫ್ಲೋರ್‌, ಪಪನ್ನಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌, ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ಇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಹಸ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Stags Allowed: ಯೆಸ್
Parking: ವಾಲೆಟ್
Amenities: ಡಿ.ಜೆ.
Entry: ಫ್ರೀ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Every Wednesday sees and awesome party featuring the in-house DJ playing techno. Good food, reasonable ambiance and a good bar.

Other days also it is quite a good hangout.

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road