> > Tranquil Service Apartments

ಟ್ರಾಂಕ್ವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್‌ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್

ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
 08041214959
 09739088008
22/5, 8ಟಿ.ಹೆಚ್. ಕ್ರಾಸ್‌, ಚೀಕ್ಕದುಗೋದಿ, ತವಾರೆಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560029, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Type: ಬಜಟ್
Tariff Range: ಬಿಟ್ವೀನ್ ರುಪೀಸ್ 2001 ಎಂಡ್ ರುಪೀಸ್ 3000
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

The worst. Do not choose this even if you have any other single choice

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Jaya Nagar 5th Block Koramangala 8th Block