> > Havilla Lake Point

ಹವೀಲ್ಲಾ ಲೆಕ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್

ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್
 08049179247
38/13, ಮೆನೀ ಏವೆನ್ಯೂ, ಉಲ್ಸೂರ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560042, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಲೆಕ್‌ ಸೈಡ್‌ ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಸೆನ್ಟರ್‌ ಅಂಡ್‌ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Type: ಬಜಟ್, ಲಗ್ಜರಿ
Tariff Range: ಬಿಟ್ವೀನ್ ರುಪೀಸ್ 2001 ಎಂಡ್ ರುಪೀಸ್ 3000
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Jaya Nagar 5th Block