> > The Biere Club

ದ್ ಬಿಯರ್ ಕ್ಲಬ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08042124383, 08042124384
 09845574576, 09845346932
20/2, ವಿಟ್ಟಲ್ ಮಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560001, Karnataka
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಕ್ಯಾಫೆ ಕಾಫೀ ದೆ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
cash, credit card
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Stags Allowed: ಯೆಸ್
Parking: ವಾಲೆಟ್
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ನೋ
Valet Parking: ಯೆಸ್
Cuisine: ಮೆಡಿಟೆರ್ಯಾನೀನ್
Amenities: ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್, ಡಿ.ಜೆ.
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
Entry: ಫ್ರೀ
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Pretty awesome this is

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road Palace Cross Road