> > Urban Fusion Dance School

ಅರ್ಬೆನ್ ಫ್ಯೂಜನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
 09738209859, 09986945276
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಕುಂಡಲಹಾಲಿ ಗೆಟ್‌, ವೈಟಫೀಲ್ಡ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560066, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಹೀಪೆರ್ಕಿಟಿ ರಿಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Instructors: ಮಿಸ್. ರೋಪ್ ರೆಖಾ
Credit Cards Accepted: ನೋ
Style: ಇನ್ಡಿಯನ್‌, ವೆಸ್ಟರ್ನ್
cash, credit card
Dance Form: ಕಂಟೆಮ್ಪರರಿ, ಹಿಪ್ ಹಾಪ್, ಬಾಲೀವೂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫಜ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

ITPL Maratha Halli Maratha Halli Ring Road Vijaya Nagar