ರಿಲಾಯಂಸ್ ವೆಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್

ಟೆಲಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರು
 09380629445
51/27, ಟಿ.ಟಿ.ಕೆ. ರೋಡ್‌, ಅಲವಾರಪೆಟ್, ಚೆನ್ನಯಿ - 600018, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಬಂಟಾ ಶೋರೂಮ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Payment Point: ಯೆಸ್
Brands: ಬಿಗ್ ಟಿ.ವಿ. ಡಿ.ಟಿ.ಹೆಚ್.
Franchise: ಎನ್/ಎ
Prepaid Sim card outlet: ಯೆಸ್
Brand Outlet: ಯೆಸ್
Accessories: ಯೆಸ್
Dealer: ಯೆಸ್
Brands: ರೆಲಾಯನ್ಸ್
Distributor: ಎನ್/ಎ
Credit Cards Accepted: ನೋ
Brands: ರೆಲಾಯನ್ಸ್
Services: ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬ್ರೋಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡೆಟಾ ಕಾರ್ಡ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬ್ರೋಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಮ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬ್ರೋಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫಿಸ್, ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬ್ರೋಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಾಯರ್‌ಲೆಸ್, ಲೆಸ್ಡ್ ಲೀನ್
Products & Services: ಲೆನ್ಡ್‌ಲೀನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ರೆಲಾಯನ್ಸ್ ಬ್ರೋಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್
Brands: ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರಿ, ರೆಲಾಯನ್ಸ್ ಸಿ.ಡಿ.ಎಮ್.ಎ.

ಫೋಟೋಗಳು

Other Branches of Reliance Web World

In Hamid Building
Anna Salai, Chennai
Near Kaliappa Hospital
RA Puram, Chennai
Near Kaliappa Hospital
Raja Annamalai Puram, Chennai

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ರಿಲಾಯಂಸ್ ವೆಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Mandaveli RA Puram T.Nagar Tiruvallikeni (Triplicane)