> > Oliva Clinic

ಓಲೀವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್
4621, ಟಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಟಾವರ್‌ ನಂಬರ್-221, 2ಎನ್.ಡಿ. ಏವೆನ್ಯೂ, ಅನ್ನಾ ನಗರ್‌ ವೈ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ - 600040, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಅನ್ನಾ ನಗರ್‌ ಟಾವರ್‌ ಮೆಟ್ರೋ

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Services: ಏಕನ್ ದೆರ್ಯಾಪಿ, ಅಂಟಿ ಅಜಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಾಡಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಟೆರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಡೆರ್ಮ್ಯಾಟೋಲೋಗಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಹೆಯರ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ರೆನ್ಯೂಏಲ್, ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಹೆಯರ್ ರಿಮುವಲ್, ಲೆಸರ್ ಹೆಯರ್ ರಿಮುವಲ್, ಮಿಕ್ರೋಡೆರ್ಮ್ಯಾಬ್ರ್ಯಾಜ್ನ್, ಫೋತೋಠೆರಪಿ, ಪಿಗ್ಮೆನ್ಟ್ಯಾಶ್ನ್,
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Services: ಹೆಯರ್ ಲೋಸ್, ಹೆಯರ್ ರೆಪ್ಲ್ಯಾಕೆಮೆನ್ಟ್, ಹೆಯರ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಹೆಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಸರ್ ಹೆಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Adyar Arumbakkam Anna Nagar West Ayanavaram