> > Oliva Skin And Hair Clinic

ಓಲೀವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂಡ್ ಹೆಯರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಹೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್
 09000470055
221, 2ಎನ್.ಡಿ. ಏವೆನ್ಯೂ, ಅನ್ನಾ ನಗರ್‌, ಚೆನ್ನಯಿ - 600040, Tamil Nadu
ನಿಯರ್‌ ಟಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಟಾವರ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Services: ಏಕನ್ ದೆರ್ಯಾಪಿ, ಅಂಟಿ ಅಜಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆರ್ಮ್ಯಾಟೋಲೋಗಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಹೆಯರ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಹೆಯರ್ ರಿಮುವಲ್, ಮಿಕ್ರೋಡೆರ್ಮ್ಯಾಬ್ರ್ಯಾಜ್ನ್, ಪಿಗ್ಮೆನ್ಟ್ಯಾಶ್ನ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Services: ಹೆಯರ್ ಲೋಸ್, ಹೆಯರ್ ರೆಪ್ಲ್ಯಾಕೆಮೆನ್ಟ್, ಹೆಯರ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಹೆಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಸರ್ ಹೆಯರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Jafferkhanpet Ambattur Industrial Estate Tiruverkadu Nungambakkam