> > Vummidiar Shopping Centre

ವುಮ್ಮೀದಿಯ್ರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ
ನ್ಯೂ-120, ಓಲ್ಡ್‌ -812, ವುಮ್ಮೀದಿಯ್ರ್ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಸೆನ್ಟರ್‌, ಅನ್ನಾ ಸಲೈ, ಚೆನ್ನಯಿ - 600002, Tamil Nadu
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌

ಸೇವೆಗಳು

Parking: ಯೆಸ್

ವಿವರಗಳು

ಎ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್‌ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರೆವರ್, ವುಮ್‌ಡಿಯರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟರ್‌ ಇಸ್ ವೆಯರ್ ವಾನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾರೀಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾನ್ ರೂಫ್. ಲೋಕೆಟೆಡ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹೀಗ್ಗೀನ್ಬೋಠಮ್ಸ್ ಆನ್ ಮೌಂಟ್ ರೋಡ್, ದಿಸ್ ಆರ್ಕೆಡ್ ಹೌಸೆಸ್ ಸಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್‌ ಎಂಡ್ ಬೆಕರೀಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚೀಕ್ ಬೈ ಜೌಲ್. ಎ ಸರ್ಕುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಥ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ಲೆಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆವುಟ್ ವಿಥ್ ಫ್ಯಾಮಲಿ ದ್ ಬೆಕರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಡ್‌ಜೋಯಾಯಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಾಯನ್ಸೆಸ್, ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸೆಸ್ ಇನ್ ಬೆಕಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಕೂಕಿಂಗ್ ಏಸ್ ವೆಲ್. ದೆಯರ್ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಸೆಲಿಂಗ್ ಸರಮೀಕ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ಅನ್ ಕ್ಯೂರಿಯೋ ಪೀಸೆಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ. ವಿಥ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡ಼ಿಸ್, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಥ್ ಎ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಫಾರ್‌ ಯೋರ್ ಲೋಯಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಫೂಟ್‌ವಿಯರ್, ಕಿಚೆನ್ ಅಪ್ಲಾಯನ್ಸೆಸ್, ಕಾರ್ಗೋ ಪ್ಯಾಂಟ ... ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ವುಮ್ಮೀದಿಯ್ರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್:
:
, ,
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಲರ್ಸ್ :
ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಗಡಿಗಳು:
ಫ್ಯಾನ್ಸಿ & ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ:

ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಹತ್ತಿರದ ವುಮ್ಮೀದಿಯ್ರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆನ್ಟರ್‌

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Guindy Mogapper West Choolai T.Nagar